Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

10:14 μ.μ.
Σύνθεση χριστουγεννιάτικη σε καλάθι με ποτά.