Θα μας βρείτε

ΚΕΑΣ 31-33, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2102232914
ΝΤΖΙΟΚΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ


ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 34, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2102232163
ΝΤΖΙΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 230, ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 2108673165
ΝΤΖΙΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ


email ntziokasflowers@yahoo.gr