Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

7:28 μ.μ.
Στολισμός Εκκλησίας 
Γάμος - Βαπτίσια